V-Ring

Tetning mot støv og vannsprut
V-ringer fungerer som leppetetninger. De brukes til å tette mot støv, smuss, fett, olje eller vannsprut utenfra. V-ringen roterer med akselen mens den tettes aksialt mot mot flaten. V-ringer brukes hovedsakelig i kombinasjon med andre tetninger, som radiale akseltetninger, men også som første tetning for lagre. V-ringer er tilgjengelige i forskjellige typer og gir høy fleksibilitet i bruk for trykkløse operasjoner. Typiske bruksområder for V-ringer er valseverk, landbruksmaskiner og elektriske motorer.

V-Ringen sitter på akselen og roterer med akselen

Design: VA, VS, VL
Material: NBR 60, FPM 60

Design
Materiale
Teknisk