Gamma Ring

Tetting av roterende aksler mot forurensning
Aksiale tetninger brukes ofte i kombinasjon med roterende akseltetninger, for å beskytte mot smuss, fett eller væsker som modulære tetningselementer. Typiske bruksområder er elektriske motorer, girkasser, pumper, landbruksmaskiner, maskinverktøy og vaskemaskiner.

GAMMA RB (standard) og GAMMA 9RB (med utvidet metallring) gir god tetningseffekt på løpeoverflaten. Begge deler består av en belagt metallring og tetningselement. Metallringen beskytter tetningen mot skader.

Design
Materiale
Teknisk