Akseltetninger

Tetting av roterende maskinelementer som aksler, nav
Radiale akseltetninger for å tette roterende aksler og aksler mot medier fra innsiden eller mot forurensninger utenfra. Typiske bruksområder er drivteknologi, girkassekonstruksjon, elektriske motorer, pumper, landbruks-og anleggsmaskiner. Valg av riktig design avhenger av applikasjonen og de gjeldende driftsforholdene (medie, temperatur, akselens omdreiningshastighet og trykk).

Standard design DIN3760

Spesialvarianter kan skaffes eller produseres.

Design
Materiale
Teknisk