Type VIAS

Produktgruppe:
Akseltetning
Design:
A Gummiert utvendig
Modell
SL = Støvleppe
Materiale:
FPM 80
Farge:
Brun

Produktdata

Bruksområde

Trykk (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5
Temperatur (°C): -30 to +200
Perifer hastighet (m/s): ≤ 30

Medie

Mineraloljer og fett, syntetiske oljer og fett, motor, gear og ATF-oljer, drivstoff.

Funksjon

VIAS FPM er en enkeltvirkende roterende akseltetning med støvleppe for roterende eller svingbare aksler. Utvendig gummiert gir god statisk tetning, bedre tetting med større ruhet og sikker tetting for delte hus samt god statisk tetting med tynne væske- eller gassformige medier. FPM er overlegen NBR-materialene ved høy temperatur, høye perifere hastigheter og kjemisk aggressive medier. Kombinasjonen av FPM-materiale og fjær laget av rustfritt stål muliggjør bruk i kjemisk aggressive medier.

Installasjon

Egnet utstyr og verktøy bør brukes når denne skal installeres. Det er anbefalt at det under installasjonen blir lagt til rette for å gi den roterende akselen aksial støtte.

Applikasjoner

Tetning av roterende maskin elementer, nav og aksler.