Type VIAS

Product group:
Rotary shaft seal
Design:
A = outer surface rubber-coated
Material:
FKM 80
Colour:
brown

Produktdata

Operational application limits

Trykk (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5
Temperatur (°C): -30 to +200
Perifer hastighet (m/s): ≤ 30

Media

Mineraloljer og fett, syntetiske oljer og fett, motor-, gir- og ATF-oljer, drivstoff, aromatiske og klorerte hydrokarboner, bred motstand mot kjemikalier og løsemidler.

Function

VIA FKM er en enkeltvirkende roterende akseltetning for roterende eller svingbare aksler med valgfri beskyttende leppetetningsvirkning (type VIAS) på siden som vender bort fra mediet mot smussansamling fra utsiden. Den ytre elastomeren gir god statisk tetning, god termisk ekspansjonsbalanse, f.eks. i lettmetallhus, bedre tetting med større ruhet og sikker tetting for delte hus samt god statisk tetting med tynne væske- eller gassformige medier. FPM er overlegen NBR-materialene for høytemperaturapplikasjoner, høye perifere hastigheter og kjemisk aggressive medier. Kombinasjonen av FPM-materiale, standard helkapslet metallinnsats og fjæren laget av rustfritt stål muliggjør bruk i kjemisk aggressive medier.

Installation

Egnet utstyr og verktøy bør brukes når denne skal installeres. Det er anbefalt at det under installasjonen blir lagt til rette for å gi den roterende akselen aksial støtte.

Applications

Forsegling av roterende maskinelementer som skaft, nav og aksler.