X-Ring

X-Ring for statisk og dynamiske applikasjoner, AS/BS norm
X-Ringer er firkantede tetninger med en nesten firkantet tverrsnittsprofil. Tetningseffekten oppnås ved å bli installert og komprimert i et aksialt eller radielt spor. X-ringer brukes til radial og aksial tetting av flenser, hylser og deksler (statisk applikasjon) og for tetting av stempler og stangpakninger, roterende aksler og spiralbevegelser (dynamisk). Faren for tvisting eller rulling ved montering eller bruk er mye mindre enn på en O-ring.

Design
Materiale
Teknisk