Støttering

Forhindrer spalte ekstrudering

Støtteringer har ikke en tette funksjon, men brukes til å forhindre spalteekstrudering og brukes i kombinasjon med O-ringer eller X-ringer, både for statiske og dynamiske belastninger. Støtteringen hindrer tetningen i å ekstrudere seg inn i spalten og muliggjør dermed tetning av høyere trykk. Støtteringer brukes ofte i applikasjoner med pulserende eller varierende trykk, for eksempel hydrauliske ventiler og pumper, sylinder og pakkboks.

Design
Materiale
Teknisk