OR VMQ 70

Produktgruppe:
OR O-ringer
Materiale:
VMQ 70
Farge:
Rød-brun
Toleranser:
DIN 3771 / ISO 3601

Materialer med godkjenninger for spesielle bruksområder (drikkevann, matvarer) er tilgjengelig etter behov.

 

Produktdata

Bruksområde

Temperatur VMQ: -55 °C til +200 °C

Medie

God motstand mot vann, alifatiske motor- og transmisjonsoljer, animalske og planteoljer og fett. VMQ er generelt ikke motstandsdyktig mot drivstoff, aromatiske mineraloljer, damp (kortvarig opp til 120 grader er mulig), silikonoljer og fett, syrer og alkaliske forbindelser. VMQ er i de fleste tilfeller FDA Godkjent.

Funksjon

O-ringer er lukkede sirkulære ringer med sirkulært tverrsnitt. De er laget gjennom vulkanisering fra formverktøy som en komplett ring. Tetningsfunksjonen til o-ringen oppnås ved deformasjon av tverrsnittet når den er installert og komprimert i huset. O-ringen kan komprimeres enten radielt eller aksialt i installasjonshuset.

Applikasjoner

O-ringer brukes hovedsakelig til å tette ikke-bevegelige maskin- og systemkomponenter (statisk) og medier i væske- og gassform, feks. flens- og deksel, gjengede rørforbindelser og sylinderhodet og sylinderbunnen for hydrauliske sylindre. Under visse forhold er det også mulig å bruke o-ringer med frem- og tilbakegående, bevegelser (dynamisk). O-ringer brukes i mange sektorer, for eksempel innen hydraulikk, pneumatikk, vakuumapplikasjoner, armaturindustrien , bilindustrien og innen anlegg og maskinteknikk.

Valg og design

For å sikre god tetningseffekt bør o-ringer velges med størst mulig tverrsnitt. Hardheten til det valgte o-rings materialet avhenger av trykk, spalter, type tetning (statisk/dynamisk) og overflatekvaliteten til maskindelene. For standard applikasjoner er det vanlig med VMQ 70 Shore A FDA. Det bør også tas nøye hensyn til riktig kompresjon, og fyllningsgrad.