OR FPM 80

Produktgruppe:
OR O-ringer
Materiale:
FPM 80
Farge:
Sort
Toleranser:
DIN 3771 / ISO 3601

Materialer med godkjenninger for spesielle bruksområder (drikkevann, matvarer) er tilgjengelig etter behov.

Produktdata

Bruksområde

Temperatur FPM: -15 °C til +200 °C

Medie

God kjemisk motstand ovenfor mineraloljer og fett, syntetiske oljer og fett, motor, transmission og ATF oljer opp til ca +150°C, drivstoff, brannsikre hydrauliske trykkvæsker HFD, alifatisk, aromatisk og klorinerte hydrokarboner, vann til maksimalt +80°C, utmerket motstand ovenfor forvitring, ozon og aldring. Veldig lav gasspermabilitet og er derfor også godt egnet til vakuumapplikasjoner og motstand ovenfor et bredt utvalg av kjemikalier.

 

Funksjon

O-ringer er lukkede sirkulære ringer med sirkulært tverrsnitt. De er laget gjennom vulkanisering fra formverktøy som en komplett ring. Tetningsfunksjonen til o-ringen oppnås ved deformasjon av tverrsnittet når den er installert og komprimert i huset. O-ringen kan komprimeres enten radielt eller aksialt i installasjonshuset.

Applikasjoner

O-ringer brukes hovedsakelig til å tette ikke-bevegelige maskin- og systemkomponenter (statisk) og medier i væske- og gassform, feks. flens- og deksel, gjengede rørforbindelser og sylinderhodet og sylinderbunnen for hydrauliske sylindre. Under visse forhold er det også mulig å bruke o-ringer med frem- og tilbakegående, bevegelser (dynamisk). O-ringer brukes i mange sektorer, for eksempel innen hydraulikk, pneumatikk, vakuumapplikasjoner, armaturindustrien , bilindustrien og innen anlegg og maskinteknikk.

Valg og design

For å sikre god tetningseffekt bør o-ringer velges med størst mulig tverrsnitt. Hardheten til det valgte o-rings materialet avhenger av trykk, spalter, type tetning (statisk/dynamisk) og overflatekvaliteten til maskindelene. For standard applikasjoner er det vanlig på FPM med 80 Shore A. Det bør også tas nøye hensyn til riktig kompresjon, og fyllningsgrad.