OR EPDM 70

Produktgruppe:
OR O-ringer
Materiale:
EPDM 70
Farge:
Sort
Toleranser:
DIN 3771 / ISO 3601

Materialer med godkjenninger og/eller samsvarstester for spesielle bruksområder (drikkevann, matvarer) er tilgjengelig ved behov.

 

Produktdata

Bruksområde

Temperatur EPDM: -45 °C til +130 °C

Medie

God motstand ovenfor varmt vann og damp, vaskemidler, kaustiske kaliumkloridløsninger, mange polare løsningsmidler og mange fortynnede syrer og kjemikalier, sammen med et høyt nivå av ozonbestandighet. EDPM-materialer er totalt uegnet for bruk med alle mineraloljeprodukter (smøreoljer, drivstoff).

 

Funksjon

O-ringer er lukkede sirkulære ringer med sirkulært tverrsnitt. De er laget gjennom vulkanisering fra formverktøy som en komplett ring. Tetningsfunksjonen til o-ringen oppnås ved deformasjon av tverrsnittet når den er installert og komprimert i huset. O-ringen kan komprimeres enten radielt eller aksialt i installasjonshuset.

Applikasjoner

O-ringer brukes hovedsakelig til å tette ikke-bevegelige maskin- og systemkomponenter (statisk) og medier i væske- og gassform, feks. flens- og deksel, gjengede rørforbindelser og sylinderhodet og sylinderbunnen for hydrauliske sylindre. Under visse forhold er det også mulig å bruke o-ringer med frem- og tilbakegående, bevegelser (dynamisk). O-ringer brukes i mange sektorer, for eksempel innen hydraulikk, pneumatikk, vakuumapplikasjoner, armaturindustrien , bilindustrien og innen anlegg og maskinteknikk.

 

Valg og design

For å sikre god tetningseffekt bør o-ringer velges med størst mulig tverrsnitt. Hardheten til det valgte o-rings materialet avhenger av trykk, spalter, type tetning (statisk/dynamisk) og overflatekvaliteten til maskindelene. For standard applikasjoner er det vanlig på EPDM med 70 Shore A. Det bør også tas nøye hensyn til riktig kompresjon, og fyllningsgrad.