Shims DIN988

Materiale:
Carbon spring steel

Shimsskiver kompenserer for aksialt spill. Ved å bruke Shims kan man kompensere for aksialt spill som kan skyldes produksjons toleranser.

SHIMS DIN988 pass skiver PS
Passskiver brukes for gradvis å kompensere aksialt spill som skyldes produksjonstoleranser

SHIMS DIN988 support skiver SS
Supportskiver brukes til å kompensere et større spill