KNA 28

Produktgruppe:
Stempeltetning
Profil no.:
28
Design:
NA asymmetrisk Notring
Materiale:
TPU 95 3401
Spesifikasjon:
E egnet for ensidig trykkbelastning

Produktdata

Bruksområde

Trykk (MPa): ≤ 40
Temperatur (°C): -40 til +100
Hastighet (m/s): ≤ 0,5

Medie

Hydrauliske oljer iht. DIN 51524 del 1-3, smøreoljer, mineraloljebaserte smørefett. Hydrauliske væsker HFA, HFB, HFC iht. VDMA 24317.

Funksjon

KNA 28 er en utbredt asymmetrisk stempeltetning. 1 stk for enkeltvirkende sylindere, eller 2 stk for dobbeltvirkende.

Installasjon

Enkel installasjon.

Bemerk

Tetninger laget av TPU er veldig robuste.