KNA 23

Produktgruppe:
Stempeltetning
Profil no.:
23
Design:
NA asymmetrisk Notring
Materiale:
NBR 90 3006
Spesifikasjon:
E egnet for ensidig trykkbelastning

Produktdata

Bruksområde

Trykk (MPa): ≤ 16
Temperatur (°C): -40 til +100
Hastighet (m/s): ≤ 0,5

Medie

Hydrauliske oljer iht. DIN 51524 del 1-3, smøreoljer, mineraloljebaserte smørefett. Hydrauliske væsker HFA, HFB, HFC iht. VDMA 24317.

Funksjon

KNA 23 stempeltetning i NBR 90 brukes gjerne ved lavere trykk, og kan også godt brukes i pneumatiske sylindere.

Installasjon

Enkel installasjon.