KK 03

Produktgruppe:
Stempeltetning
Profil no.:
03
Design:
K kompakt tetning
Modell
NBR tetning med back-up ring, integrerte utvendig styringer
Materiale:
NBR 80 3002
Spesifikasjon:
Z egnet for tosidig trykkbelastning

Back-up ringer: PE
Føringsringer: POM

Produktdata

Bruksområde

Trykk (MPa): ≤ 40
Temperatur (°C): -40 til +100
Hastighet (m/s): ≤ 0,5

Medie

Hydrauliske oljer iht. DIN 51524 del 1-3, smøreoljer, mineraloljebaserte smørefett. Hydrauliske væsker HFA, HFB, HFC iht. VDMA 24317.

Funksjon

KK 03 er en meget utbredt tetning med god tettefunksjon under høy belastning. Finnes i hele Skandinavia, og er veldig vanlig i jordbruksmaskiner.

Installasjon

Enkel installasjon.