Produktdata

Bruksområde

Trykk (MPa): ≤ 16
Temperatur (°C): -40 til +100
Hastighet (m/s): ≤ 0,5