K84

Produktgruppe:
Stempeltetning
Profil no.:
84
Design:
PU-tetning med NBR energigivende element
Materiale:
98 TPU H1005502
Spesifikasjon:
Z egnet for tosidig trykkbelastning