SNI 30

Produktgruppe:
Stangtetning
Profil no.:
30
Design:
NI asymmetrisk u-ring
Materiale:
TPU 95 3401
Spesifikasjon:
E egnet for ensidig trykkbelastning

Produktdata

Bruksområde

Trykk (MPa): ≤ 40
Temperatur (°C): -40 til +100
Hastighet (m/s): ≤ 0.5

Medie

Hydrauliske oljer iht. DIN 51524 del 1-3, smøreoljer, mineraloljebaserte smørefett. Hydrauliske væsker HFA, HFB, HFC iht. VDMA 24317.

Funksjon

U-ringen SNI 30 er en enkeltvirkende stangtetning med asymmetrisk design. På grunn av synergien mellom geometrien og materialet er denne usedvanlig godt egnet for ekstreme belastninger.

Installasjon

U-ringer kan monteres både i solide og delte hus. Vær oppmerksom på at det er nødvendig med en minimumsbredde for solide hus. Egnet installasjonsverktøy kan være nødvendig.