AD 51

Produktgruppe:
Avstryker
Profil no.:
51
Design:
D Dobbel avstryker
Materiale:
NBR 90 3006

Produktdata

Bruksområde

Temperatur (°C): -40 til +100
Hastighet (m/s): ≤ 1

Medie

Hydraulisk olje iht. DIN 51524 del 1-3, smøreoljer, mineraloljebaserte smørefett. Hydrauliske væsker HFA, HFB, HFC iht. VDMA 24317.

Funksjon

AD 51 er en dobbeltsidig avstryker. Den sørger for dobbel friksjon når den stryker smuss fra stangen, og sørger for at den resterende oljen vedlikeholdes ved den andre leppen.

Installasjon

Avstrykeren installeres i et halvlukket aksialt hus.